• teraz:
  16:55
 • potom:
  16:58
 • teraz:
  16:55
 • potom:
  16:57

Afrika domov

Predstavíme si zvieratká z afriky a zahráme sa spolu s nimi.

SD

Today:

 • 01:06
 • 11:41
 • 22:35
 • 22:42

Tomorrow:

 • 03:19
 • 06:33
 • 11:54
 • 12:28

HD

Today:

 • 07:01
 • 21:54

Tomorrow:

 • 03:38
 • 12:42
 • 22:24

Tipy pre divákov

Deti sa snažia napodobňovať zvieracie zvuky vo veku približne 1 roka.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí rozpoznávať a spájať zvieratká s ich prirodzeným prostredím.
 • Introducing and naming less known animals
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností