• teraz:
  00:25
 • potom:
  00:28
 • teraz:
  00:26
 • potom:
  00:29

Afrika domov

Predstavíme si zvieratká z afriky a zahráme sa spolu s nimi.

SD

Today:

 • 11:43
 • 12:28
 • 13:26
 • 18:49
 • 19:00
 • 19:43
 • 20:31
 • 22:01
 • 22:17

Tomorrow:

 • 01:16
 • 07:08
 • 07:37
 • 12:45
 • 22:56

HD

Today:

 • 19:21
 • 19:31
 • 20:00

Tomorrow:

 • 01:56
 • 03:50
 • 06:59
 • 18:28
 • 19:08

Tipy pre divákov

Deti sa snažia napodobňovať zvieracie zvuky vo veku približne 1 roka.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí rozpoznávať a spájať zvieratká s ich prirodzeným prostredím.
 • Introducing and naming less known animals
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností