Afrika domov

Predstavíme si zvieratká z afriky a zahráme sa spolu s nimi.

Tipy pre divákov

Deti sa snažia napodobňovať zvieracie zvuky vo veku približne 1 roka.

Výchovný prínos

  • Dieťa sa naučí rozpoznávať a spájať zvieratká s ich prirodzeným prostredím.