Albert domov

Profesor Albert Vám ukáže ako fungujú veci každodennej potreby

SD

Today:

 • 10:02
 • 14:28
 • 16:48
 • 17:42
 • 18:20

Tomorrow:

 • 02:52

HD

Today:

 • 02:08
 • 07:36
 • 08:35
 • 10:26
 • 18:28

Tipy pre divákov

Rozprávajte sa s dieťatkom o rôznych tvaroch/objektoch, pomenúvajte ich a rozvíjajte slovnú zásobu svojho dieťatka.

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa slovná zásoba dieťatka.
 • Attributing objects into categories
 • Developing cognitive skills