Bim Bam Bom domov

Predstavujeme národné tance z celého sveta

SD

Today:

 • 03:15
 • 03:39
 • 07:30
 • 07:42
 • 07:58
 • 08:09
 • 08:19
 • 14:37
 • 14:43
 • 14:48
 • 14:58
 • 15:04

Tomorrow:

 • 04:00
 • 07:34
 • 07:42
 • 15:26

HD

Today:

 • 03:42
 • 03:47
 • 07:40
 • 07:59
 • 08:04
 • 08:06
 • 08:11
 • 14:39
 • 14:49
 • 14:57

Tomorrow:

 • 03:12
 • 07:43
 • 08:15
 • 14:48
 • 15:01
 • 16:47

Tipy pre divákov

Spievajte a tancujte s dieťatkom každý deň, vezmite ho na detské tanečné vystúpenie.

Výchovný prínos

 • Podporuje motorické a pohybové schopnosti, rozvíja sa hudobný sluch a rytmus dieťatka.
 • Encouraging musical hearing
 • Developing sense of rhythm