• teraz:
  00:39
 • potom:
  00:42
 • teraz:
  00:40
 • potom:
  00:43

Niekde za dúhou domov

Stačí iba preskočiť oblohu a otvorí sa vám čarovný rozprávkový svet

SD

Today:

 • 18:53
 • 20:27

Tomorrow:

 • 19:59

HD

Today:

 • 19:41

Tomorrow:

 • 18:51
 • 18:58
 • 19:52
 • 20:00

Tipy pre divákov

Keď má dieťatko približne 1 rok začne rozpoznávať základné objekty okolo seba.

Výchovný prínos

 • Objavovaním a spoznávaním nových slov tvorivým spôsobom.
 • Encouraging creative imagination
 • Podporuje motorické a pohybové schopnosti, rozvíja sa hudobný sluch a rytmus dieťatka.