Niekde za dúhou domov

Stačí iba preskočiť oblohu a otvorí sa vám čarovný rozprávkový svet

SD

Tomorrow:

  • 19:19
  • 19:49

HD

Today:

  • 20:04
  • 20:28

Tipy pre divákov

Keď má dieťatko približne 1 rok začne rozpoznávať základné objekty okolo seba.

Výchovný prínos

  • Objavovaním a spoznávaním nových slov tvorivým spôsobom.
  • Encouraging creative imagination
  • Podporuje motorické a pohybové schopnosti, rozvíja sa hudobný sluch a rytmus dieťatka.