Dinoland domov

Štyria malí dinosauri objavujú svoje úžasné okolie a učia deti ako si navzájom pomáhať.

SD

Today:

 • 08:28
 • 10:55
 • 12:12
 • 12:31
 • 13:08
 • 13:26
 • 16:26
 • 19:32

Tomorrow:

 • 06:59
 • 11:23
 • 12:23
 • 13:50
 • 16:29
 • 19:06
 • 19:12
 • 19:39
 • 22:08

HD

Today:

 • 09:32
 • 11:11
 • 12:51
 • 19:00
 • 19:10
 • 21:26
 • 22:29

Tomorrow:

 • 09:02
 • 10:24
 • 11:35
 • 13:30
 • 19:30

Tipy pre divákov

Vyrobte si bábky dinosaurov a rozprávajte o nich svojmu dieťatku.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie sociálnych zručností a priateľských vzťahov.
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností
 • Learning initial problem-solving and decision-making skills