• teraz:
  00:30
 • potom:
  00:32
 • teraz:
  00:29
 • potom:
  00:32

Dinoland domov

Štyria malí dinosauri objavujú svoje úžasné okolie a učia deti ako si navzájom pomáhať.

SD

Today:

 • 13:31

Tomorrow:

 • 09:46
 • 11:30
 • 13:02
 • 13:12
 • 19:30

HD

Tomorrow:

 • 12:18
 • 18:07
 • 19:12
 • 22:01

Tipy pre divákov

Vyrobte si bábky dinosaurov a rozprávajte o nich svojmu dieťatku.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie sociálnych zručností a priateľských vzťahov.
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností
 • Learning initial problem-solving and decision-making skills