• teraz:
  10:45
 • potom:
  10:49
 • teraz:
  10:46
 • potom:
  10:50

Dobrodružstvá malej Ducky domov

Nový seriál prináša známu kačičku z ducktv do životov našich malých divákov. Prostredníctvom dobrodružstiev môžu spoznávať každodenné aktivity a rozvíjať svoje myslenie. Príbehy sú tvorené s podporou detských psychológov a učia batoľatá zvládať svoje emócie a pomáhať pri riešení konfliktov, pri rozvíjaní ich myslenia a pozorovacích schopností.

SD

Today:

 • 09:41
 • 09:51
 • 11:13
 • 11:50
 • 13:24
 • 13:28
 • 14:43
 • 15:43
 • 19:56
 • 21:41

Tomorrow:

 • 11:21
 • 12:06
 • 13:09
 • 13:41
 • 14:11
 • 14:36
 • 15:58
 • 19:23

HD

Today:

 • 09:33
 • 10:44
 • 13:08
 • 14:30
 • 15:54
 • 16:51
 • 19:09
 • 19:49

Tomorrow:

 • 06:36
 • 10:40
 • 14:21
 • 14:38
 • 16:15
 • 18:40
 • 18:53
 • 19:53
 • 22:37

Tipy pre divákov

Pomôžte svojmu dieťaťu prežiť príbehy malej Ducky tým, že porovnáte jej život batoľaťa so životom batoľaťa Vášho dieťaťa – poukážte na emócie, ktoré Ducky a jej rodičia prežívajú, hovorte o tom, prečo majú tieto emócie, o ich dôležitosti a samozrejme o tom, ako s nimi zaobchádzať. Všetky príbehy boli vytvorené pod dohľadom detských psychológov. Dajú vám skvelé príklady zo skutočného života a môžu pomôcť vašej rodine prekonať zložité situácie. Pozeraním príbehov malej Ducky dostanú vaše deti podporu pri prekonávaní strachov a zvládaní náročných emócií, ako je pocit viny, frustrácia a úzkosť z rozchodu.

Výchovný prínos

 • Identifikácia s dobrodružstvami iných detí
 • Rozvíjanie myšlienkových a pozorovacích schopností.
 • Podpora fantázie a tvorivosti
 • Výučba zvládania emócií a riešenia konfliktov