Dobrú noc! domov

Lili má najradšej spánok z celého dňa keďže môže počúvať obľúbené uspávanky spolu so svojím medvedíkom. Zaspávajte spolu s Lili!

SD

Today:

  • 18:46

HD

Today:

  • 19:12

Tomorrow:

  • 19:03

Tipy pre divákov

Každý deň pred spaním sa uistite, že Vaše bábätko dodržalo všetky bežné denné návyky. Prečítajte si rozprávku na dobrú noc, zaspievajte si uspávanku.

Výchovný prínos

  • Získavanie bežných denných návykov
  • Rozvíjanie hudobných schopností učením sa nových
  • Rozvíjanie základných rozprávačských zručností