duckSchool domov

V lesnej škôlke sa zvieratká – najmenší obyvatelia lesa, učia základy angličtiny s pani učiteľkou, lesnou vílou, víla Slniečko.

Tipy pre divákov

Epizódy sú plné užitočných slovíčok a jednoduchých básničiek, ktoré môže dieťa opakovať. Malé deti sa učia cudzí jazyk najefektívnejšie, tak, že si výrazy spájajú s určitou osobou, predmetom alebo aktivitou. Preto je najlepšie neprekladať cudzie slovo do materinského jazyka, slovo je vhodné zopakovať a zároveň ukazovať na daný objekt alebo znázorniť aktivitu.

Výchovný prínos

  • Spoznávanie základnej anglickej slovnej zásoby
  • Rozvíjanie komunikačných schopností
  • Oboznámenie sa so základmi vyučovacieho procesu