• teraz:
  16:33
 • potom:
  16:36
 • teraz:
  16:33
 • potom:
  16:35

duckSchool domov

V lesnej škôlke sa zvieratká – najmenší obyvatelia lesa, učia základy angličtiny s pani učiteľkou, lesnou vílou, víla Slniečko.

Tipy pre divákov

Epizódy sú plné užitočných slovíčok a jednoduchých básničiek, ktoré môže dieťa opakovať. Malé deti sa učia cudzí jazyk najefektívnejšie, tak, že si výrazy spájajú s určitou osobou, predmetom alebo aktivitou. Preto je najlepšie neprekladať cudzie slovo do materinského jazyka, slovo je vhodné zopakovať a zároveň ukazovať na daný objekt alebo znázorniť aktivitu.

Výchovný prínos

 • Spoznávanie základnej anglickej slovnej zásoby
 • Rozvíjanie komunikačných schopností
 • Oboznámenie sa so základmi vyučovacieho procesu