• teraz:
  01:07
 • potom:
  01:11
 • teraz:
  01:09
 • potom:
  01:12

Ducky a Fluffy domov

Naša kačacia rodinka má úplne nového člena! S príchodom malého bračeka Fluffyho Ducky zažíva široké spektrum nových emócií a ocitá sa v nových situáciách. Príbehy vznikajú s podporou detských psychológov, aby pomohli deťom prispôsobiť sa príchodu nového súrodenca.

Tipy pre divákov

Príchod nového súrodenca prináša do života batoliat rôzne emócie. Príbehy Ducky a jej novonarodeného brata Fluffyho vznikli v spolupráci s detským psychológom. Poskytnú vám príklady z reálneho života a môžu pomôcť vašim deťom prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastanú s príchodom súrodenca a taktiež akceptovať skrátený čas, ktorý je im venovaný zo strany rodičov. Pomôžte svojmu dieťaťu vyťažiť z príbehov čo najviac porovnaním života batoliat Ducky a Fluffyho s ich vlastným životom – poukázať na emócie, ktoré Ducky prežíva, porozprávať sa o tom, prečo má tieto emócie, o ich dôležitosti a samozrejme o tom, ako ich môžeme zvládnuť.

Výchovný prínos

 • Prispôsobenie sa príchodu súrodenca
 • Rozvíjanie myslenia a pozorovacích schopností
 • Rozvíjanie sociálnych zručností
 • Učenie o zvládaní emócií a riešení konfliktov