Farebné kolieska domov

Malé šteniatko používa farebné farby, aby našiel svojho strateného priateľa

SD

Today:

 • 00:04
 • 00:27
 • 00:33
 • 04:29
 • 05:55
 • 08:42
 • 08:59
 • 09:29
 • 09:43
 • 10:51
 • 11:00
 • 11:14
 • 14:05
 • 14:33
 • 15:52
 • 15:57
 • 16:08
 • 16:37
 • 18:15
 • 19:36
 • 20:56
 • 21:00

Tomorrow:

 • 00:34
 • 00:39
 • 02:25
 • 03:00
 • 05:14
 • 05:35
 • 10:39
 • 10:48
 • 21:37

HD

Today:

 • 00:04
 • 00:09
 • 00:21
 • 00:53
 • 05:25
 • 05:35
 • 05:40
 • 05:46
 • 09:01
 • 11:02
 • 11:16
 • 15:46
 • 15:57
 • 16:03
 • 16:06
 • 16:23
 • 16:33

Tomorrow:

 • 00:03
 • 00:32
 • 04:43
 • 04:50
 • 05:07
 • 13:45
 • 16:33
 • 19:28
 • 21:20
 • 21:25
 • 23:16
 • 23:42

Tipy pre divákov

Pomôžte vášmu dieťatku pochopiť, že existuje veľa spôsobo akoopísať daný objekt.

Výchovný prínos

 • Rpzvíja sa kreativita, uvažovanie a logika dieťatka.
 • Learning initial problem solving and decision-making skills
 • Naming colors