Finn a Fianna domov

Naši dvaja malí elfovia Finn a Fianna zvedavo skúmajú svoje okolie. Hraním sa a zmyslovým vnímaním nadobúdajú nové vedomosti. Objavíme a spoznáme základné vlastnosti prvkov v našom okolí a ich protiklady.

Tipy pre divákov

Rozrpavajte príbehy svojim deťom a poukazujte na jednotlivé objekty a ich protiklady, ktoré elfovia objavujú.

Výchovný prínos

  • Podpora rozlišovacích schopností
  • Učenie sa opozít
  • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností