Finn a Fianna domov

Naši dvaja malí elfovia Finn a Fianna zvedavo skúmajú svoje okolie. Hraním sa a zmyslovým vnímaním nadobúdajú nové vedomosti. Objavíme a spoznáme základné vlastnosti prvkov v našom okolí a ich protiklady.

SD

Today:

 • 00:52
 • 04:30

Tomorrow:

 • 04:22
 • 04:58
 • 05:45
 • 09:24
 • 10:04
 • 10:14
 • 11:50

HD

Today:

 • 04:53
 • 19:18

Tomorrow:

 • 08:43
 • 10:16
 • 10:31
 • 11:19
 • 11:40
 • 13:51
 • 14:14
 • 22:58

Tipy pre divákov

Rozrpavajte príbehy svojim deťom a poukazujte na jednotlivé objekty a ich protiklady, ktoré elfovia objavujú.

Výchovný prínos

 • Podpora rozlišovacích schopností
 • Učenie sa opozít
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností