Henryho príbehy domov

Henry je skvelý rozprávač. Vyrozpráva vám jednoduché, ale zábavné príbehy o dobrodružstvách, ktoré pozná každé malé dieťa. S pomocou svojich kartičiek poskladá príbeh do správneho poradia, a hľa, príbeh odrazu skutočne ožíva.

SD

Today:

 • 08:00
 • 10:00
 • 10:51
 • 16:38
 • 18:01
 • 18:54
 • 20:16

Tomorrow:

 • 08:38
 • 09:52
 • 10:55
 • 14:53
 • 19:14
 • 20:39

HD

Today:

 • 14:09
 • 14:43
 • 16:10
 • 19:11

Tomorrow:

 • 08:28
 • 11:10
 • 13:57
 • 15:06
 • 16:35

Tipy pre divákov

Vyrobte si s deťmi sadu kartičiek s obrázkami, ktoré zobrazujú začiatok, stred a koniec príbehu. Skúste s deťmi kartičky správane poukladať a nechajte dieťa príbeh prerozprávať.

Výchovný prínos

 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností
 • Rozvoj logického myslenia
 • Učenie sa základných rozprávačských zručností