Henryho príbehy domov

Henry je skvelý rozprávač. Vyrozpráva vám jednoduché, ale zábavné príbehy o dobrodružstvách, ktoré pozná každé malé dieťa. S pomocou svojich kartičiek poskladá príbeh do správneho poradia, a hľa, príbeh odrazu skutočne ožíva.

SD

Today:

 • 00:35
 • 03:49
 • 05:38
 • 13:35
 • 20:53

Tomorrow:

 • 00:51
 • 16:09
 • 19:00

HD

Today:

 • 00:10
 • 02:56
 • 03:04
 • 03:21
 • 20:50

Tomorrow:

 • 00:29
 • 02:13
 • 02:57
 • 14:58
 • 16:10
 • 18:53
 • 19:52

Tipy pre divákov

Vyrobte si s deťmi sadu kartičiek s obrázkami, ktoré zobrazujú začiatok, stred a koniec príbehu. Skúste s deťmi kartičky správane poukladať a nechajte dieťa príbeh prerozprávať.

Výchovný prínos

 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností
 • Rozvoj logického myslenia
 • Učenie sa základných rozprávačských zručností