Henryho príbehy domov

Henry je skvelý rozprávač. Vyrozpráva vám jednoduché, ale zábavné príbehy o dobrodružstvách, ktoré pozná každé malé dieťa. S pomocou svojich kartičiek poskladá príbeh do správneho poradia, a hľa, príbeh odrazu skutočne ožíva.

SD

Today:

 • 07:37
 • 08:34
 • 09:27
 • 10:49
 • 19:18
 • 20:42

Tomorrow:

 • 10:15
 • 10:31
 • 16:44
 • 20:00
 • 22:59

HD

Today:

 • 09:57
 • 10:19
 • 11:22
 • 15:01
 • 20:40

Tomorrow:

 • 08:05
 • 09:10
 • 09:34
 • 11:00
 • 20:51

Tipy pre divákov

Vyrobte si s deťmi sadu kartičiek s obrázkami, ktoré zobrazujú začiatok, stred a koniec príbehu. Skúste s deťmi kartičky správane poukladať a nechajte dieťa príbeh prerozprávať.

Výchovný prínos

 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností
 • Rozvoj logického myslenia
 • Učenie sa základných rozprávačských zručností