• teraz:
  00:32
 • potom:
  00:35
 • teraz:
  00:32
 • potom:
  00:34

Hop-hop domov

Skáčeme dokola s milou zajačou rodinkou.

SD

Today:

 • 00:37
 • 19:33
 • 21:04
 • 21:44

Tomorrow:

 • 06:26
 • 10:29
 • 11:04
 • 15:24
 • 15:29
 • 17:10

HD

Today:

 • 04:10
 • 04:14
 • 07:29
 • 15:47
 • 19:33
 • 21:36
 • 22:27

Tomorrow:

 • 04:23
 • 04:28
 • 07:39
 • 07:43
 • 16:49
 • 17:07
 • 19:26
 • 21:45

Tipy pre divákov

Približne vo veku 1 roka dieťatko začína chodiť.

Výchovný prínos

 • U dieťatka sa rozvíja rovnováha a motorické zručnosti, stimulujú sa zmysly.
 • Stimulating the senses