India domov

Chlapec z indie a jeho Slon Vám predstavia svoju exotickú krajinu

Tipy pre divákov

Prežívaním rôznych dobrodružstiev  sa stimulujú detské zmysly.

Výchovný prínos

  • Počas listovania v encyklopédii rozprávajte dieťatku o rôznych kultúrach a svetoch.
  • Stimulating senses
  • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností