India domov

Chlapec z indie a jeho Slon Vám predstavia svoju exotickú krajinu

SD

Today:

 • 01:14
 • 12:31
 • 18:55
 • 21:58
 • 22:29

Tomorrow:

 • 11:45
 • 21:55
 • 22:14

HD

Today:

 • 07:03
 • 12:32
 • 19:13
 • 19:55
 • 22:06
 • 22:10

Tomorrow:

 • 01:43
 • 11:41
 • 12:21

Tipy pre divákov

Prežívaním rôznych dobrodružstiev  sa stimulujú detské zmysly.

Výchovný prínos

 • Počas listovania v encyklopédii rozprávajte dieťatku o rôznych kultúrach a svetoch.
 • Stimulating senses
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností