Kamaráti z lesa domov

Seriál Kamaráti z lesa ukazuje ako sa menia ročné obdobia a ako si ich zvieratká a rastlinky užívajú.

SD

Today:

 • 03:51
 • 04:01
 • 17:02
 • 18:41
 • 19:29
 • 19:54

Tomorrow:

 • 06:05
 • 08:33
 • 10:40
 • 11:16
 • 15:27
 • 15:35
 • 16:36

HD

Today:

 • 00:12
 • 03:46
 • 07:30
 • 14:34

Tomorrow:

 • 00:55
 • 10:39
 • 15:25
 • 16:00
 • 17:07
 • 18:29
 • 19:51
 • 23:13

Tipy pre divákov

Aké zvieratko vidíš? Označte ich pre svoje dieťatko. Môžete chodiť po izbe a imitovať jednotlivé zvieratká a ich zvuky. Seriál ponúka možnosti rozprávať sa o prírodných a meteorologických javoch, ako sú mraky, dážď, sneh alebo slnko.

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie a pomenúvanie zvierat
 • Spoznávanie zvieracích návykov a biotopov
 • Učenie o počasí a životnom prostredí