Kamaráti z lesa domov

Seriál Kamaráti z lesa ukazuje ako sa menia ročné obdobia a ako si ich zvieratká a rastlinky užívajú.

SD

Today:

 • 00:30
 • 00:58
 • 05:10
 • 14:41
 • 15:11
 • 15:15
 • 16:06
 • 16:29
 • 16:38
 • 21:44

Tomorrow:

 • 01:00
 • 04:10
 • 06:01
 • 10:11
 • 11:21
 • 15:14
 • 16:00
 • 16:11

HD

Today:

 • 00:20
 • 00:29
 • 04:17
 • 10:47
 • 11:28
 • 17:36
 • 20:54
 • 21:27
 • 21:40

Tomorrow:

 • 00:55
 • 03:30
 • 03:51
 • 04:37
 • 09:49
 • 10:46
 • 18:59
 • 21:10
 • 21:19
 • 21:29
 • 23:06

Tipy pre divákov

Aké zvieratko vidíš? Označte ich pre svoje dieťatko. Môžete chodiť po izbe a imitovať jednotlivé zvieratká a ich zvuky. Seriál ponúka možnosti rozprávať sa o prírodných a meteorologických javoch, ako sú mraky, dážď, sneh alebo slnko.

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie a pomenúvanie zvierat
 • Spoznávanie zvieracích návykov a biotopov
 • Učenie o počasí a životnom prostredí