• teraz:
  06:17
 • potom:
  06:20
 • teraz:
  06:17
 • potom:
  06:19

Kúpeľňa domov

Žltá kačička a jej veľký sloní kamarát sa ohromne zábávajú keď špliechajú vodu vo vani

SD

Today:

 • 01:22

Tipy pre divákov

Aké objekty vidíte? Pomenúvajte ich so svojím dieťatkom.

Výchovný prínos

 • Prežívanie viaczmyslových aktivít.
 • Stimulating the child’s fine & gross motor skills
 • Helping to befriend with water and bathing