Kúpeľňa domov

Žltá kačička a jej veľký sloní kamarát sa ohromne zábávajú keď špliechajú vodu vo vani

SD

Today:

 • 11:54
 • 22:49

HD

Today:

 • 06:17
 • 13:09
 • 21:56
 • 22:13

Tomorrow:

 • 01:21
 • 06:51

Tipy pre divákov

Aké objekty vidíte? Pomenúvajte ich so svojím dieťatkom.

Výchovný prínos

 • Prežívanie viaczmyslových aktivít.
 • Stimulating the child’s fine & gross motor skills
 • Helping to befriend with water and bathing