• teraz:
  00:39
 • potom:
  00:42
 • teraz:
  00:40
 • potom:
  00:43

Kúpeľňa domov

Žltá kačička a jej veľký sloní kamarát sa ohromne zábávajú keď špliechajú vodu vo vani

SD

Today:

 • 11:31

Tomorrow:

 • 06:38
 • 07:02
 • 12:47
 • 13:17
 • 22:01
 • 22:45

HD

Today:

 • 12:05
 • 12:39
 • 22:16

Tipy pre divákov

Aké objekty vidíte? Pomenúvajte ich so svojím dieťatkom.

Výchovný prínos

 • Prežívanie viaczmyslových aktivít.
 • Stimulating the child’s fine & gross motor skills
 • Helping to befriend with water and bathing