Leonovo Umenie domov

Medvedík Leon Vám nakreslí priateľov, s ktorými sa môžete aj vy hrať

SD

Tomorrow:

  • 12:44

HD

Tomorrow:

  • 11:53
  • 12:44
  • 21:58
  • 22:31

Tipy pre divákov

Vymodelujte spolu s dieťatkom nejaký tvary z hliny alebo cesta.

Výchovný prínos

  • Dieťatko sa učí maľovať a spoznáva iné techniky pre rozvoj kreativity.
  • Developing basic visual skills and fine motor skills
  • Encouraging creative imagination