Leonovo Umenie domov

Medvedík Leon Vám nakreslí priateľov, s ktorými sa môžete aj vy hrať

SD

Today:

 • 06:20
 • 22:19

Tomorrow:

 • 06:24
 • 11:52

HD

Today:

 • 06:40
 • 13:01

Tomorrow:

 • 01:19
 • 06:23

Tipy pre divákov

Vymodelujte spolu s dieťatkom nejaký tvary z hliny alebo cesta.

Výchovný prínos

 • Dieťatko sa učí maľovať a spoznáva iné techniky pre rozvoj kreativity.
 • Developing basic visual skills and fine motor skills
 • Encouraging creative imagination