• teraz:
  02:34
 • potom:
  02:39
 • teraz:
  02:36
 • potom:
  02:37

Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 03:29
 • 04:33
 • 05:01
 • 16:42
 • 17:15
 • 19:07
 • 20:39

Tomorrow:

 • 03:38
 • 09:45
 • 10:59
 • 11:09
 • 13:52
 • 19:38
 • 20:23
 • 21:15
 • 23:06

HD

Today:

 • 00:58
 • 03:34
 • 04:34
 • 14:46
 • 15:44
 • 18:52
 • 21:05

Tomorrow:

 • 03:32
 • 04:18
 • 09:10
 • 13:42
 • 14:22
 • 16:13
 • 17:27
 • 18:36
 • 18:56
 • 20:25

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice