• teraz:
  21:33
 • potom:
  21:36
 • teraz:
  21:32
 • potom:
  21:36

Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 03:23
 • 03:28
 • 03:59
 • 04:42
 • 04:52
 • 05:36
 • 07:37
 • 11:19
 • 15:38
 • 18:09
 • 18:22
 • 21:33
 • 21:42
 • 23:05

Tomorrow:

 • 11:17
 • 14:59
 • 16:22
 • 17:25
 • 20:48
 • 21:17

HD

Today:

 • 03:35
 • 07:39
 • 08:04
 • 10:57
 • 11:09
 • 15:10
 • 16:05
 • 16:32
 • 20:32

Tomorrow:

 • 08:49
 • 09:01
 • 10:36
 • 10:48
 • 13:39
 • 16:03
 • 17:02
 • 17:15
 • 18:21
 • 19:45
 • 20:50

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice