Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 10:27
 • 13:54
 • 15:05
 • 15:31
 • 15:42
 • 18:02
 • 18:06
 • 18:14
 • 19:33

Tomorrow:

 • 07:24
 • 10:08
 • 11:26
 • 13:57
 • 14:34
 • 15:13
 • 15:20
 • 15:28
 • 15:44
 • 17:53
 • 20:28
 • 20:48

HD

Today:

 • 07:58
 • 14:24
 • 14:57
 • 15:38
 • 16:28
 • 16:58
 • 17:06
 • 17:58
 • 23:03
 • 23:10

Tomorrow:

 • 10:39
 • 13:49
 • 14:12
 • 15:27
 • 15:32
 • 16:04
 • 17:37
 • 17:44
 • 17:50
 • 18:19
 • 19:57

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice