• teraz:
  09:39
 • potom:
  09:42
 • teraz:
  09:40
 • potom:
  09:43

Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 08:26
 • 08:39
 • 10:03
 • 15:37
 • 15:42
 • 15:49
 • 16:57
 • 17:29
 • 17:34
 • 17:51
 • 20:29
 • 21:29

Tomorrow:

 • 09:29
 • 10:10
 • 10:23
 • 14:24
 • 14:45
 • 16:12
 • 16:32
 • 16:55
 • 16:59
 • 17:15
 • 19:15
 • 19:51
 • 20:45

HD

Today:

 • 09:29
 • 11:08
 • 11:24
 • 14:40
 • 15:03
 • 17:26
 • 17:43
 • 18:22
 • 18:27
 • 18:40
 • 20:52

Tomorrow:

 • 10:10
 • 10:55
 • 14:27
 • 14:54
 • 15:05
 • 15:17
 • 15:46
 • 17:28
 • 23:00
 • 23:34

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice