• teraz:
  13:45
 • potom:
  13:46
 • teraz:
  13:43
 • potom:
  13:46

Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 09:31
 • 09:51
 • 10:52
 • 14:34
 • 15:13
 • 16:19
 • 17:06
 • 18:00
 • 19:09

Tomorrow:

 • 09:52
 • 10:26
 • 10:53
 • 14:11
 • 14:41
 • 14:47
 • 15:35
 • 17:32
 • 18:30
 • 19:46
 • 20:03
 • 20:20
 • 23:04

HD

Today:

 • 09:11
 • 09:56
 • 10:50
 • 10:58
 • 14:26
 • 15:25
 • 15:32
 • 16:58
 • 17:06
 • 19:04
 • 19:51
 • 20:36
 • 23:17

Tomorrow:

 • 07:39
 • 13:58
 • 14:01
 • 15:38
 • 16:04
 • 16:27
 • 16:51
 • 17:09
 • 18:44

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice