• teraz:
  02:16
 • potom:
  02:19
 • teraz:
  02:16
 • potom:
  02:20

Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 00:30
 • 14:52
 • 16:29
 • 17:03
 • 21:05

Tomorrow:

 • 04:13
 • 04:23
 • 23:08
 • 23:26
 • 23:44

HD

Today:

 • 03:36
 • 15:06
 • 15:29
 • 16:21
 • 17:22

Tomorrow:

 • 00:14
 • 13:56
 • 14:10
 • 14:24
 • 15:27
 • 16:24
 • 16:56
 • 17:27
 • 17:40
 • 20:46

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice