• teraz:
  08:16
 • potom:
  08:20
 • teraz:
  08:15
 • potom:
  08:19

Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 00:39
 • 04:35
 • 10:36
 • 10:49
 • 20:02

Tomorrow:

 • 00:37
 • 00:41
 • 04:30
 • 05:09
 • 09:09
 • 09:44
 • 10:14
 • 14:00
 • 15:02
 • 15:36
 • 16:44
 • 20:59
 • 21:24

HD

Today:

 • 00:30
 • 03:19
 • 03:33
 • 08:04
 • 08:10
 • 09:00
 • 10:29
 • 15:41
 • 21:12
 • 23:09

Tomorrow:

 • 00:42
 • 02:21
 • 03:03
 • 04:29
 • 16:21
 • 17:22
 • 19:20
 • 21:00

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice