Lola a čísla domov

Lola, hravé dievčatko, ktoré je neustále v pohybe, je vždy pripravená počítať spolu so svojimi priateľmi číslami 1 až 10.
Poďme počítať s nimi!

SD

Today:

 • 07:40
 • 10:21
 • 13:43
 • 13:50
 • 14:39
 • 14:51
 • 14:54
 • 16:12
 • 16:27
 • 16:52
 • 19:43
 • 20:27
 • 20:33

Tomorrow:

 • 07:37
 • 08:34
 • 14:50
 • 16:22
 • 16:26
 • 17:02
 • 17:14
 • 17:55
 • 18:04
 • 18:27
 • 20:52
 • 21:25

HD

Today:

 • 08:22
 • 09:50
 • 11:03
 • 11:08
 • 13:54
 • 15:29
 • 15:34
 • 17:05
 • 18:23
 • 19:30
 • 20:24
 • 20:33

Tomorrow:

 • 09:58
 • 11:14
 • 11:22
 • 13:44
 • 17:24
 • 17:38
 • 18:38
 • 19:43
 • 19:58
 • 20:48
 • 21:06
 • 23:01

Tipy pre divákov

Počítajte s Lolou! Či už v angličtine alebo vo vašom rodnom jazyku, je to na vás, počítanie pomôže rozvoju matematických zručností vášho dieťaťa.

Výchovný prínos

 • Dieťa sa naučí počítať od 1 do 10
 • Rozvoj matematických zručností
 • Pomoc rozpoznať číslice