• teraz:
  16:41
 • potom:
  16:43
 • teraz:
  16:41
 • potom:
  16:43

Mimo a Bobo domov

Mimo, malá panda a jeho verný priateľ, opička Bobo deťom ukážu svet prostredníctvom ich dobrodužstiev.

SD

Today:

 • 00:02
 • 00:08
 • 00:13
 • 00:22
 • 00:26
 • 00:31
 • 00:34
 • 00:39
 • 00:44
 • 00:49
 • 02:43
 • 06:02
 • 06:12
 • 07:25
 • 07:54
 • 08:27
 • 09:09
 • 10:22
 • 10:58
 • 12:52
 • 13:10
 • 13:48
 • 13:53
 • 19:33
 • 20:50

Tomorrow:

 • 00:00
 • 00:28
 • 00:34
 • 00:38
 • 00:43
 • 04:40
 • 04:43
 • 04:49
 • 06:52
 • 07:29
 • 10:26
 • 10:34
 • 10:42
 • 10:48
 • 10:53
 • 10:56
 • 11:01
 • 11:07
 • 14:56
 • 16:51
 • 17:02
 • 17:07
 • 17:23
 • 17:25
 • 19:08
 • 21:16

HD

Today:

 • 00:14
 • 00:20
 • 00:25
 • 00:40
 • 00:45
 • 00:51
 • 00:56
 • 01:01
 • 03:17
 • 03:26
 • 04:10
 • 05:10
 • 05:44
 • 07:33
 • 07:54
 • 08:20
 • 08:40
 • 09:11
 • 11:23
 • 12:30
 • 13:43
 • 14:21
 • 14:32
 • 19:18
 • 21:08
 • 22:42
 • 23:21

Tomorrow:

 • 00:47
 • 03:19
 • 04:32
 • 04:48
 • 04:58
 • 05:05
 • 07:03
 • 10:33
 • 10:38
 • 10:44
 • 10:46
 • 10:52
 • 10:56
 • 11:04
 • 11:09
 • 11:15
 • 11:20
 • 11:33
 • 12:14
 • 12:56
 • 17:07
 • 19:19

Tipy pre divákov

Popíšte čo vidíte. Pýtajte sa dieťatka: „Kto to je?“ „Čo si myslíš, že robia?“

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie sociálnych zručností a priateľských vzťahov.
 • Teaching about friendship
 • Dieťatko prežíva rôzne dobrodružstvá, stimulujú sa jeho zmysly.