• teraz:
  00:12
 • potom:
  00:15
 • teraz:
  00:11
 • potom:
  00:14

Mimo a Bobo domov

Mimo, malá panda a jeho verný priateľ, opička Bobo deťom ukážu svet prostredníctvom ich dobrodužstiev.

SD

Today:

 • 00:02
 • 01:16
 • 01:23
 • 01:38
 • 01:43
 • 01:57
 • 02:43
 • 03:14
 • 03:47
 • 03:52
 • 04:10
 • 04:55
 • 05:12
 • 05:59
 • 08:34
 • 08:58
 • 09:05
 • 09:09
 • 10:27
 • 14:11
 • 18:58
 • 21:34
 • 21:46

Tomorrow:

 • 00:10
 • 00:54
 • 01:01
 • 09:43
 • 12:56
 • 14:59
 • 15:55
 • 16:06
 • 16:39
 • 17:12
 • 17:33
 • 17:59
 • 19:37
 • 20:03
 • 21:02
 • 21:06

HD

Today:

 • 01:08
 • 01:18
 • 01:25
 • 01:29
 • 01:37
 • 01:57
 • 02:05
 • 02:51
 • 03:00
 • 03:35
 • 03:42
 • 03:52
 • 04:27
 • 05:03
 • 05:08
 • 05:49
 • 06:19
 • 06:38
 • 06:50
 • 07:21
 • 07:31
 • 07:40
 • 08:28
 • 10:24
 • 10:42
 • 13:25
 • 20:49
 • 20:59
 • 21:27

Tomorrow:

 • 00:03
 • 00:38
 • 00:43
 • 01:49
 • 03:31
 • 07:01
 • 10:44
 • 11:01
 • 11:06
 • 16:08
 • 16:21
 • 17:32
 • 19:17
 • 19:49
 • 20:22

Tipy pre divákov

Popíšte čo vidíte. Pýtajte sa dieťatka: „Kto to je?“ „Čo si myslíš, že robia?“

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie sociálnych zručností a priateľských vzťahov.
 • Teaching about friendship
 • Dieťatko prežíva rôzne dobrodružstvá, stimulujú sa jeho zmysly.