• teraz:
  23:07
 • potom:
  23:10
 • teraz:
  23:07
 • potom:
  23:09

Miyu a Litto domov

Naučíme sa rozoznávať farby a zahráme sa úžasné hry

SD

Today:

 • 00:52
 • 02:44
 • 05:00
 • 09:05
 • 13:33
 • 13:50
 • 13:56
 • 18:28
 • 23:37
 • 23:48

Tomorrow:

 • 00:39
 • 02:41
 • 04:23
 • 05:52
 • 08:40
 • 08:45
 • 08:52
 • 09:22
 • 10:13
 • 16:03
 • 18:51
 • 20:55

HD

Today:

 • 02:49
 • 04:43
 • 08:52
 • 11:18
 • 13:55
 • 14:08
 • 14:20
 • 14:28
 • 18:25
 • 20:57
 • 21:08
 • 23:37

Tomorrow:

 • 02:39
 • 05:41
 • 05:52
 • 06:05
 • 08:54
 • 13:39
 • 17:47
 • 21:31
 • 23:04
 • 23:17

Tipy pre divákov

Pomôžte vášmu dieťatku pochopiť, že existuje veľa spôsobo akoopísať daný objekt.

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa kreativita, uvažovanie a logika dieťatka.
 • Promoting logic and reasoning
 • Learning initial problem solving and decision-making skills