Miyu a Litto domov

Naučíme sa rozoznávať farby a zahráme sa úžasné hry

SD

Today:

 • 02:34
 • 03:05
 • 05:31
 • 05:36
 • 08:46
 • 09:17
 • 09:31
 • 09:47
 • 13:39
 • 14:13
 • 14:23
 • 18:50

Tomorrow:

 • 19:02
 • 23:35

HD

Today:

 • 05:22
 • 05:50
 • 08:47
 • 08:56
 • 09:32
 • 14:14
 • 18:20
 • 18:44
 • 19:05
 • 23:12
 • 23:28
 • 23:34

Tomorrow:

 • 02:12
 • 02:35

Tipy pre divákov

Pomôžte vášmu dieťatku pochopiť, že existuje veľa spôsobo akoopísať daný objekt.

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa kreativita, uvažovanie a logika dieťatka.
 • Promoting logic and reasoning
 • Learning initial problem solving and decision-making skills