Miyu a Litto domov

Naučíme sa rozoznávať farby a zahráme sa úžasné hry

SD

Today:

 • 00:12
 • 00:50
 • 01:00
 • 02:47
 • 05:18
 • 05:54
 • 06:00
 • 08:45
 • 08:50

Tomorrow:

 • 00:11
 • 00:49
 • 02:24
 • 04:16
 • 05:36
 • 06:05
 • 09:20
 • 21:22
 • 23:25

HD

Today:

 • 00:11
 • 02:27
 • 03:09
 • 04:44
 • 04:56
 • 05:09
 • 05:15
 • 08:53
 • 23:19

Tomorrow:

 • 00:00
 • 00:08
 • 00:20
 • 05:20
 • 06:01
 • 08:49
 • 21:46
 • 21:55
 • 23:48

Tipy pre divákov

Pomôžte vášmu dieťatku pochopiť, že existuje veľa spôsobo akoopísať daný objekt.

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa kreativita, uvažovanie a logika dieťatka.
 • Promoting logic and reasoning
 • Learning initial problem solving and decision-making skills