Miyu a Litto domov

Naučíme sa rozoznávať farby a zahráme sa úžasné hry

SD

Today:

 • 05:17
 • 09:08
 • 23:22
 • 23:49

Tomorrow:

 • 02:14
 • 02:42
 • 03:02
 • 05:23
 • 05:39
 • 06:00
 • 08:43
 • 09:18

HD

Today:

 • 02:14
 • 02:25
 • 02:54
 • 05:48
 • 08:41
 • 09:22

Tomorrow:

 • 02:12
 • 05:40
 • 05:48
 • 06:07
 • 08:37
 • 09:08
 • 23:15

Tipy pre divákov

Pomôžte vášmu dieťatku pochopiť, že existuje veľa spôsobo akoopísať daný objekt.

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa kreativita, uvažovanie a logika dieťatka.
 • Promoting logic and reasoning
 • Learning initial problem solving and decision-making skills