Panni a Fanni domov

Každá víla dokáže obrázok nakresliť úplne inak

SD

Today:

 • 00:49
 • 03:04
 • 04:10
 • 05:12
 • 08:19
 • 09:08
 • 09:48
 • 09:57
 • 10:11
 • 17:44
 • 17:49
 • 23:54

Tomorrow:

 • 00:30
 • 00:57
 • 02:48
 • 05:24
 • 05:33
 • 05:38
 • 06:10
 • 08:36
 • 08:43
 • 09:18
 • 09:51
 • 10:16
 • 14:16
 • 15:57
 • 17:54
 • 17:59
 • 21:26

HD

Today:

 • 02:27
 • 05:08
 • 05:29
 • 11:29
 • 13:37
 • 18:14
 • 21:38
 • 23:07
 • 23:26
 • 23:40
 • 23:45

Tomorrow:

 • 00:14
 • 05:28
 • 08:23
 • 08:31
 • 08:49
 • 09:10
 • 09:24
 • 09:28
 • 09:37
 • 10:10
 • 13:49
 • 13:59
 • 14:20
 • 17:54
 • 18:11
 • 18:32
 • 18:42
 • 21:10

Tipy pre divákov

Kreslite objekty do vzduchu, na podlahu alebo na chrbát dieťatka a nech ich dieťatko identifikuje.

Výchovný prínos

 • Dieťatko je schpopné pospájať objekty s ich reálnymi tvarmi a farbami.
 • Developing basic visual skills
 • Stimulating imagination and creativity