• teraz:
  23:45
 • potom:
  23:48
 • teraz:
  23:45
 • potom:
  23:47

Pixie 2 domov

Škriatok – kúzelník vás naučí niekoľko krátkych jednoduchých anglických slov.

SD

Today:

 • 02:57
 • 05:15
 • 08:21
 • 08:52
 • 08:55
 • 14:20
 • 14:24
 • 18:19
 • 18:22
 • 23:18

Tomorrow:

 • 02:25
 • 08:22
 • 08:39
 • 08:48
 • 09:04
 • 09:15
 • 09:58
 • 14:06

HD

Today:

 • 02:56
 • 03:01
 • 08:51
 • 09:48
 • 09:57
 • 10:25
 • 14:07
 • 14:35
 • 18:07

Tomorrow:

 • 02:17
 • 03:02
 • 09:19
 • 09:33
 • 09:58

Tipy pre divákov

Opakujte anglické slovíčka spolu s Pixie a keď sa budete s dieťatkom hrať spomeňte a zopakujte si naučené anglické slovíčka 

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie zvukov a objektov
 • Získanie jednoduchej anglickej slovnej zásoby
 • Rozvíjanie kognitívnych zručností