• teraz:
  16:19
 • potom:
  16:21
 • teraz:
  16:20
 • potom:
  16:22

Pixie 2 domov

Škriatok – kúzelník vás naučí niekoľko krátkych jednoduchých anglických slov.

SD

Today:

 • 05:39
 • 09:02
 • 09:35
 • 09:50
 • 10:07
 • 10:14
 • 13:43
 • 14:21
 • 18:09
 • 18:13
 • 18:21
 • 23:08
 • 23:15

HD

Today:

 • 02:36
 • 05:43
 • 08:32
 • 09:23
 • 09:47
 • 10:16
 • 14:10
 • 18:04
 • 18:07
 • 18:19
 • 18:42
 • 23:27
 • 23:48

Tomorrow:

 • 02:11

Tipy pre divákov

Opakujte anglické slovíčka spolu s Pixie a keď sa budete s dieťatkom hrať spomeňte a zopakujte si naučené anglické slovíčka 

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie zvukov a objektov
 • Získanie jednoduchej anglickej slovnej zásoby
 • Rozvíjanie kognitívnych zručností