• teraz:
  05:53
 • potom:
  05:55
 • teraz:
  05:53
 • potom:
  05:56

Počúvajte toto domov

Deti popária rôzne zvieratká a hudobné nástroje podľa zvukov, ktoré vydávajú.

SD

Today:

 • 05:13
 • 12:42
 • 13:12
 • 17:43
 • 19:30
 • 23:07

Tomorrow:

 • 02:01
 • 03:05
 • 06:45
 • 08:36
 • 08:40
 • 08:46
 • 09:06
 • 14:01
 • 19:45
 • 21:51
 • 22:17

HD

Today:

 • 02:39
 • 06:00
 • 06:54
 • 09:04
 • 11:36
 • 12:06
 • 12:12
 • 12:35
 • 22:05
 • 22:16

Tomorrow:

 • 01:12
 • 01:27
 • 01:54
 • 11:41
 • 12:38
 • 13:03
 • 14:08
 • 15:21
 • 20:40
 • 21:56

Tipy pre divákov

Deti začínajú usporádúvať rôzne veci do kategórií približne vo veku 2 rokov.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie základných vizuálnych schopností.
 • Introducing musical instruments
 • Improving sound recognition