• teraz:
  12:06
 • potom:
  12:10
 • teraz:
  12:08
 • potom:
  12:10

Počúvajte toto domov

Deti popária rôzne zvieratká a hudobné nástroje podľa zvukov, ktoré vydávajú.

SD

Today:

 • 01:34
 • 01:42
 • 01:57
 • 02:44
 • 06:09
 • 06:25
 • 09:02
 • 09:12
 • 11:33
 • 11:44
 • 11:51
 • 12:06
 • 12:19
 • 12:27
 • 20:48
 • 22:06
 • 22:30

Tomorrow:

 • 01:08
 • 15:27
 • 19:57

HD

Today:

 • 01:56
 • 05:42
 • 05:52
 • 06:30
 • 06:33
 • 06:47
 • 07:13
 • 08:23
 • 08:57
 • 09:36
 • 10:10
 • 11:39
 • 11:50
 • 12:53
 • 13:01
 • 13:07
 • 13:17
 • 13:46
 • 18:09
 • 18:46
 • 20:35
 • 22:02
 • 22:25

Tomorrow:

 • 06:42
 • 07:12
 • 11:04
 • 11:42
 • 12:15
 • 12:39
 • 12:46
 • 13:03
 • 16:49

Tipy pre divákov

Deti začínajú usporádúvať rôzne veci do kategórií približne vo veku 2 rokov.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie základných vizuálnych schopností.
 • Introducing musical instruments
 • Improving sound recognition