• teraz:
  16:43
 • potom:
  16:46
 • teraz:
  16:43
 • potom:
  16:45

Počúvajte toto domov

Deti popária rôzne zvieratká a hudobné nástroje podľa zvukov, ktoré vydávajú.

SD

Today:

 • 01:59
 • 06:05

Tomorrow:

 • 01:04
 • 03:21
 • 22:09

HD

Today:

 • 01:50
 • 01:53
 • 02:33
 • 02:51
 • 06:20
 • 12:55
 • 20:34

Tomorrow:

 • 01:32
 • 03:17
 • 06:46
 • 06:58
 • 11:31
 • 12:05
 • 12:58
 • 13:17

Tipy pre divákov

Deti začínajú usporádúvať rôzne veci do kategórií približne vo veku 2 rokov.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie základných vizuálnych schopností.
 • Introducing musical instruments
 • Improving sound recognition