• teraz:
  00:15
 • potom:
  00:18
 • teraz:
  00:14
 • potom:
  00:17

Počúvajte toto domov

Deti popária rôzne zvieratká a hudobné nástroje podľa zvukov, ktoré vydávajú.

SD

Today:

 • 01:13
 • 12:34

Tomorrow:

 • 09:58
 • 14:10
 • 14:42

HD

Today:

 • 13:15

Tomorrow:

 • 01:38
 • 03:47
 • 09:44
 • 13:58
 • 18:47
 • 23:55

Tipy pre divákov

Deti začínajú usporádúvať rôzne veci do kategórií približne vo veku 2 rokov.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie základných vizuálnych schopností.
 • Introducing musical instruments
 • Improving sound recognition