Počúvajte toto domov

Deti popária rôzne zvieratká a hudobné nástroje podľa zvukov, ktoré vydávajú.

Tipy pre divákov

Deti začínajú usporádúvať rôzne veci do kategórií približne vo veku 2 rokov.

Výchovný prínos

  • Rozvíjanie základných vizuálnych schopností.