Priatelia domov

Kamaráti opička a medvedík hrajú hry od výmyslu sveta

SD

Today:

  • 01:05
  • 22:15
  • 22:45

Tomorrow:

  • 01:35
  • 06:42

HD

Today:

  • 07:06

Tomorrow:

  • 06:38

Tipy pre divákov

Pred tým ako pomenujete daný objekt sa spýtajte dieťatka či vie, čo to je.

Výchovný prínos

  • Rozvíjanie sociálnych zručností a kamarátskych vzťahov.
  • Teaching about friendship
  • Dieťatko prežíva rôzne dobrodružstvá, stimulujú sa jeho zmysly.