Príbehy z vesmíru domov

Seriál Vesmírne dobrodružstvá sa odohráva v budúcnosti vo vesmíre. Cez každodenný život
súrodencov Luny a Loua spoznávame rôzne planéty, funky futuristické objekty a miesta a rozvíjame
socializačné schopnosti našich divákov v predškolskom veku.

Tipy pre divákov

Pomôžte dieťatku porozumieť všetkým malým detailom porovnaním futuristických objektov a nastavení s tými z vášho každodenného života. Môžete tiež hovoriť o jednotlivých príbehoch – akým výzvam a konfliktom čelia Luna a Lou a ako sa ich snažia vyriešiť.

Výchovný prínos

  • Rozvíjanie myšlienkových a pozorovacích schopností
  • Rozvoj sociálnych zručností
  • Podpora fantázie a tvorivosti