• teraz:
  04:08
 • potom:
  04:12
 • teraz:
  04:06
 • potom:
  04:09

Raul domov

Dvaja super kamoši – hroších Raul a vtáčik zažívajú neuveriteľné dobrodružstvá

SD

Today:

 • 11:58
 • 12:50
 • 17:01
 • 17:10
 • 17:19
 • 17:36
 • 17:41

Tomorrow:

 • 08:06
 • 11:33
 • 13:02
 • 17:08
 • 17:35
 • 17:42

HD

Today:

 • 07:58
 • 08:04
 • 13:11
 • 14:36
 • 14:54
 • 15:02
 • 15:19
 • 16:44
 • 19:28
 • 21:57
 • 22:05

Tomorrow:

 • 06:55
 • 11:40
 • 17:03
 • 17:24
 • 17:29
 • 17:34

Tipy pre divákov

Počítajte od 1 do 5 a potom povedzte dieťatku, aby to zopakovalo.

Výchovný prínos

 • Dieťatko zapája svoju predstavivosť, učí sa vzťahy medzi jednotlivými znakmi.
 • Initiating child-parent communication
 • Teaching about everyday situations