• teraz:
  16:43
 • potom:
  16:46
 • teraz:
  16:43
 • potom:
  16:45

Raul domov

Dvaja super kamoši – hroších Raul a vtáčik zažívajú neuveriteľné dobrodružstvá

SD

Today:

 • 01:48
 • 03:13
 • 03:21
 • 03:54
 • 06:33
 • 11:34
 • 12:11
 • 13:29
 • 21:27

Tomorrow:

 • 00:07
 • 00:15
 • 00:25
 • 03:50
 • 03:56
 • 07:14
 • 12:00
 • 12:37
 • 13:27
 • 15:31
 • 16:48
 • 17:36
 • 20:47

HD

Today:

 • 03:21
 • 03:56
 • 13:11
 • 16:10
 • 21:29
 • 21:46
 • 22:22
 • 22:25

Tomorrow:

 • 00:03
 • 01:37
 • 07:31
 • 11:36
 • 14:59
 • 15:22
 • 16:57
 • 17:19
 • 17:25
 • 19:34
 • 22:18
 • 22:29
 • 22:46

Tipy pre divákov

Počítajte od 1 do 5 a potom povedzte dieťatku, aby to zopakovalo.

Výchovný prínos

 • Dieťatko zapája svoju predstavivosť, učí sa vzťahy medzi jednotlivými znakmi.
 • Initiating child-parent communication
 • Teaching about everyday situations