• teraz:
  00:15
 • potom:
  00:18
 • teraz:
  00:14
 • potom:
  00:17

Raul domov

Dvaja super kamoši – hroších Raul a vtáčik zažívajú neuveriteľné dobrodružstvá

SD

Today:

 • 03:17
 • 03:25
 • 04:07
 • 04:26
 • 11:38
 • 16:12
 • 16:24
 • 22:19

Tomorrow:

 • 04:09
 • 05:02
 • 06:23
 • 06:36
 • 13:22
 • 15:26
 • 15:34
 • 15:46
 • 16:56
 • 17:02
 • 17:27
 • 17:38

HD

Today:

 • 01:01
 • 04:00
 • 07:51
 • 08:01
 • 11:36
 • 12:46
 • 15:44
 • 15:50
 • 22:53

Tomorrow:

 • 03:35
 • 03:42
 • 04:04
 • 04:26
 • 06:39
 • 07:23
 • 11:43
 • 16:18
 • 16:57
 • 17:00
 • 17:19
 • 22:25

Tipy pre divákov

Počítajte od 1 do 5 a potom povedzte dieťatku, aby to zopakovalo.

Výchovný prínos

 • Dieťatko zapája svoju predstavivosť, učí sa vzťahy medzi jednotlivými znakmi.
 • Initiating child-parent communication
 • Teaching about everyday situations