• teraz:
  04:41
 • potom:
  04:44
 • teraz:
  04:41
 • potom:
  04:45

Rozcvičme sa! domov

Nemali by sme len sedieť pred televízorom. Postavme sa a rozhýbme sa. Langi, Rundi a Rendi cvičia napodovňovaním pohybov prírody. Cvičme s nimi a zlepšime naše koordinačné schopnosti, posilňujme naše zdravie.

SD

Today:

 • 00:10
 • 00:47
 • 03:48
 • 03:58
 • 04:18
 • 04:41
 • 05:02
 • 07:39
 • 21:13
 • 23:59

Tomorrow:

 • 00:12
 • 00:45
 • 03:10
 • 03:18
 • 03:29
 • 03:56
 • 04:13
 • 04:42
 • 05:01
 • 08:12
 • 08:17
 • 21:47

HD

Today:

 • 00:13
 • 00:41
 • 00:52
 • 03:08
 • 04:02
 • 04:27
 • 05:12
 • 07:38
 • 07:43
 • 08:11
 • 21:20

Tomorrow:

 • 00:03
 • 00:40
 • 03:49
 • 04:14
 • 04:28
 • 04:59
 • 08:12
 • 21:48

Tipy pre divákov

Nemali by sme len sedieť pred televízorom. Postavme sa a rozhýbme sa. Langi, Rundi a Rendi cvičia napodovňovaním pohybov prírody. Cvičme s nimi a zlepšime naše koordinačné schopnosti, posilňujme naše zdravie.

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa sluchová a vizuálna stimulácia dieťatka.
 • Promoting movement and motor skills
 • Increasing muscle strength