• teraz:
  16:55
 • potom:
  16:58
 • teraz:
  19:57
 • potom:
  19:59

Sippi Sappi domov

Príbehy plné zábavy dvoch zvieratiek na kolieskových korčuliach

SD

Today:

 • 15:54

Tomorrow:

 • 03:32
 • 03:53
 • 04:04
 • 20:23

HD

Today:

 • 02:11
 • 02:22
 • 15:39
 • 17:07
 • 18:08

Tomorrow:

 • 07:21
 • 07:28
 • 20:52

Tipy pre divákov

Robte s deťatkom vo veku približne 3 roky fyzické aktivity ako je skákanie, vyskakovanie do výšky, cvičenia na balanciu.

Výchovný prínos

 • U dieťatka sa buduje vzťah k športovým aktivitám.
 • Identifying with other children’s adventures
 • Encouraging creative thinking