• teraz:
  06:06
 • potom:
  06:10
 • teraz:
  06:07
 • potom:
  06:11

Sippi Sappi domov

Príbehy plné zábavy dvoch zvieratiek na kolieskových korčuliach

SD

Today:

 • 02:32
 • 05:33
 • 06:10
 • 08:38
 • 08:48

Tomorrow:

 • 03:41
 • 07:47
 • 15:23

HD

Tomorrow:

 • 08:12
 • 16:54
 • 17:14
 • 23:27

Tipy pre divákov

Robte s deťatkom vo veku približne 3 roky fyzické aktivity ako je skákanie, vyskakovanie do výšky, cvičenia na balanciu.

Výchovný prínos

 • U dieťatka sa buduje vzťah k športovým aktivitám.
 • Identifying with other children’s adventures
 • Encouraging creative thinking