Šport, šport, šport domov

Spoznajte rôzne športy.

SD

Today:

 • 14:54

Tomorrow:

 • 03:20
 • 03:54
 • 07:24
 • 07:34
 • 07:43
 • 07:51
 • 07:59
 • 08:10
 • 08:17
 • 14:43
 • 14:53
 • 14:57
 • 15:06
 • 15:22
 • 15:31
 • 16:42
 • 16:50
 • 16:55
 • 17:00
 • 17:05

HD

Today:

 • 03:11
 • 15:16

Tomorrow:

 • 07:46
 • 07:54
 • 08:04
 • 08:16
 • 12:29
 • 14:37
 • 14:43
 • 14:50
 • 14:58
 • 15:08
 • 15:22
 • 15:32
 • 16:46
 • 16:51
 • 17:01
 • 17:05
 • 17:12
 • 17:14
 • 17:19
 • 17:24
 • 17:27

Tipy pre divákov

Vo veku 18 mesiacov začínajú deti s jednoduchými pohybovými aktivitami, ako je hádzanie, kopanie a lezenie. Do 3 rokoch sú deti schopné pokročilých fyzických aktivít ako je skákanie, balansovanie a preskakovanie. Cvičenia zvýšia schopnosť učiť sa, stimulujú duševný vývoj dieťaťa a napomáhajú lepšiemu spánku.

Výchovný prínos

 • Podpora pohybu a motorických schopností
 • Zvýšenie sily svalov a zmyslu pre rovnováhu
 • Rozvoj základnej koordinácie