Svet Elfov domov

S elfmi zažijete neuveriteľné dobrodružstvá

SD

Today:

 • 20:14
 • 20:48
 • 23:13

Tomorrow:

 • 01:43
 • 05:12
 • 20:43
 • 23:26

HD

Today:

 • 01:19
 • 23:50

Tomorrow:

 • 01:16
 • 04:44
 • 05:13
 • 20:52

Tipy pre divákov

Požidajte dieťatko, aby vám identifikovalo objekt pred tým ako ho pomenuje.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie predstavivosti a kreatívnych zručností dieťatka.
 • Fostering creative skills
 • Reinforcing color and object identification