Toobys domov

Zaspievajte si s novými kamarátmi najznámejšie anglické detské pesničky. S Toobys sa učite angličtinu a zároveň sa zabávate.

SD

Today:

 • 02:32
 • 02:36
 • 02:49
 • 03:01
 • 05:22
 • 05:31
 • 05:42
 • 05:57
 • 06:03
 • 08:59
 • 09:20
 • 09:34
 • 10:01
 • 10:11
 • 10:17
 • 10:20
 • 14:14
 • 14:18
 • 14:35
 • 17:45
 • 18:14
 • 18:20
 • 18:30
 • 18:39
 • 19:02
 • 23:21
 • 23:27
 • 23:50
 • 23:57

Tomorrow:

 • 02:19
 • 02:28
 • 02:38
 • 02:42
 • 02:47
 • 02:55
 • 03:00
 • 03:08
 • 05:15
 • 05:20
 • 05:31
 • 05:36
 • 05:41
 • 05:44
 • 05:46
 • 05:48
 • 18:17
 • 19:18
 • 23:53

HD

Today:

 • 02:09
 • 02:19
 • 02:32
 • 02:51
 • 02:54
 • 05:16
 • 05:19
 • 05:21
 • 05:23
 • 05:25
 • 05:28
 • 05:30
 • 05:33
 • 05:35
 • 05:37
 • 05:40
 • 05:42
 • 05:44
 • 05:46
 • 05:48
 • 05:50
 • 05:54
 • 05:56
 • 05:59
 • 06:01
 • 06:04
 • 06:06
 • 06:08
 • 06:10
 • 06:12
 • 08:22
 • 08:24
 • 09:21
 • 13:47
 • 17:46

Tomorrow:

 • 02:29
 • 02:58
 • 05:24
 • 06:12
 • 08:32
 • 09:14
 • 09:58
 • 13:46
 • 14:32
 • 18:01
 • 18:19
 • 19:34
 • 23:34

Tipy pre divákov

Hrajte sa celý deň s dieťatkom a spievajte mu najznámejšie pesničky.

Výchovný prínos

 • Rozvíjajú sa hudobné schopnosti dieťatka, dieťatko si vytvára asociácie medzi zvukmi a hudobnými nástrojmi
 • Developing musical skills through learning new songs
 • Learning new songs