Tvary domov

Predstavitelia nového seriálu nás prostredníctvom dobrodružstiev zavedú do sveta rôznych tvarov. Ukážu nám, kde sa jednotlivé tvary hodia, ktoré veci sa na seba podobajú a ako sa spojením menia a spoločne vytvárajú príbehy.

SD

Today:

 • 02:58
 • 08:40
 • 09:41
 • 14:01

Tomorrow:

 • 02:46
 • 03:02
 • 06:04
 • 06:09
 • 08:49
 • 09:07
 • 09:13
 • 09:31
 • 09:35
 • 09:45
 • 13:37
 • 13:52
 • 13:59

HD

Today:

 • 02:29
 • 05:18
 • 09:05
 • 14:34

Tomorrow:

 • 02:24
 • 02:47
 • 03:07
 • 05:17
 • 05:36
 • 09:12
 • 09:20
 • 09:22
 • 10:02
 • 13:38
 • 13:48
 • 13:55
 • 18:01

Tipy pre divákov

Pomenúvajte tvary a objekty, ktoré z nich vznikajú na obrazovke! Vezmite hračky, predmety v domácnosti alebo čokoľvek, čo je dieťaťu blízke a skúmajte tvary podrobnejšie. Napríklad vezmite hračky kruhového alebo trojuholníkového tvaru a môžete ich prirovnávať k tvarom ovocia. Túto hru môžte hrať aj počas nakupovania alebo prechádzky v prírode.

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie tvarov
 • Asociácia objektov a ich tvarov
 • Rozvíjanie základných pozorovacích schopností ako z jednoduchých tvarov vznikajú objekt