• teraz:
  16:29
 • potom:
  16:31
 • teraz:
  16:29
 • potom:
  16:31

Tvary domov

Predstavitelia nového seriálu nás prostredníctvom dobrodružstiev zavedú do sveta rôznych tvarov. Ukážu nám, kde sa jednotlivé tvary hodia, ktoré veci sa na seba podobajú a ako sa spojením menia a spoločne vytvárajú príbehy.

SD

Today:

 • 02:21
 • 08:25
 • 09:58
 • 13:46
 • 14:00
 • 14:19
 • 18:14
 • 23:09
 • 23:13
 • 23:30

Tomorrow:

 • 02:58
 • 05:14
 • 05:19
 • 05:25
 • 05:29
 • 05:56

HD

Today:

 • 02:50
 • 05:25
 • 05:42
 • 08:52
 • 23:08
 • 23:26
 • 23:42
 • 23:49

Tomorrow:

 • 02:23
 • 02:27
 • 03:03
 • 05:33
 • 05:37
 • 05:45
 • 05:49
 • 23:52
 • 23:57

Tipy pre divákov

Pomenúvajte tvary a objekty, ktoré z nich vznikajú na obrazovke! Vezmite hračky, predmety v domácnosti alebo čokoľvek, čo je dieťaťu blízke a skúmajte tvary podrobnejšie. Napríklad vezmite hračky kruhového alebo trojuholníkového tvaru a môžete ich prirovnávať k tvarom ovocia. Túto hru môžte hrať aj počas nakupovania alebo prechádzky v prírode.

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie tvarov
 • Asociácia objektov a ich tvarov
 • Rozvíjanie základných pozorovacích schopností ako z jednoduchých tvarov vznikajú objekt