Vesmírne dobrodružstvá domov

Rôzne fantastické postavičky lietajúce vo vesmíre, pomáhajú budovať rozoznávaciu obratnosť detí.

SD

Today:

 • 13:07
 • 19:29
 • 20:09

Tomorrow:

 • 01:28
 • 06:38
 • 12:53
 • 13:09
 • 15:12
 • 18:53
 • 20:15
 • 22:03

HD

Today:

 • 13:17
 • 17:19
 • 20:12

Tomorrow:

 • 11:54
 • 22:12

Tipy pre divákov

Trojmesačné batoľatá sú schopné pozorovať pohybujúce sa tvary bez negatívneho vplyvu na ich zrak.

Výchovný prínos

 • Pomenúvanie objektov.
 • Stimulating imagination and creativity
 • Spájanie objektov s ich prirodzeným rpostredím.