Vodný svet domov

Predstavíme si morské exotické zvieratká, také, ktoré okolo nášho domu len tak nevidíme.

Tipy pre divákov

Čím viac deti spoznávajú zvieratká, tým menej sa ich boja.

Výchovný prínos

  • Pomenúvajte a spoznávajte zvieratká, rozvíja sa tým myslenie a empatia dieťatka.
  • BUur7eZzqMwSpájanie objektov s ich prirodzeným rpostredím.