Vodný svet domov

Predstavíme si morské exotické zvieratká, také, ktoré okolo nášho domu len tak nevidíme.

SD

Today:

 • 01:13
 • 06:16
 • 06:38
 • 11:30
 • 11:43
 • 11:46
 • 11:59
 • 12:29
 • 12:56
 • 21:54
 • 22:11
 • 22:39

Tomorrow:

 • 01:18
 • 01:48
 • 01:55
 • 02:00
 • 02:04
 • 06:18
 • 06:25
 • 06:29
 • 06:36
 • 06:42
 • 06:46
 • 06:49
 • 06:55
 • 06:59
 • 07:02
 • 11:54

HD

Today:

 • 06:36
 • 06:41
 • 11:43
 • 12:00
 • 12:44
 • 12:51
 • 12:56
 • 13:24
 • 22:02
 • 22:06
 • 22:26

Tomorrow:

 • 01:10
 • 01:27
 • 01:31
 • 01:39
 • 01:44
 • 01:49
 • 01:53
 • 02:02
 • 06:16
 • 06:24
 • 06:29
 • 06:35
 • 06:43
 • 06:53
 • 06:57
 • 06:59
 • 07:02
 • 07:05
 • 07:10

Tipy pre divákov

Čím viac deti spoznávajú zvieratká, tým menej sa ich boja.

Výchovný prínos

 • Pomenúvajte a spoznávajte zvieratká, rozvíja sa tým myslenie a empatia dieťatka.
 • Learning about animals habits and habitats
 • Spájanie objektov s ich prirodzeným rpostredím.