Vodný svet domov

Predstavíme si morské exotické zvieratká, také, ktoré okolo nášho domu len tak nevidíme.

SD

Today:

 • 01:28
 • 12:38
 • 16:13
 • 22:16

Tomorrow:

 • 00:04
 • 00:20
 • 00:31
 • 01:34
 • 04:25
 • 04:28
 • 11:28
 • 11:40
 • 12:18

HD

Today:

 • 01:37
 • 05:12
 • 06:57
 • 10:52
 • 12:09
 • 12:49
 • 21:23
 • 21:40
 • 22:19

Tomorrow:

 • 00:19
 • 00:24
 • 07:06
 • 13:06
 • 21:19
 • 21:48

Tipy pre divákov

Čím viac deti spoznávajú zvieratká, tým menej sa ich boja.

Výchovný prínos

 • Pomenúvajte a spoznávajte zvieratká, rozvíja sa tým myslenie a empatia dieťatka.
 • Learning about animals habits and habitats
 • Spájanie objektov s ich prirodzeným rpostredím.