Zeleninkovia domov

Poriadne sa prizrite – zeleninka a ovocie – vaši skvelí priatelia

SD

Today:

 • 00:05
 • 06:31
 • 13:25
 • 15:41
 • 17:31
 • 17:39
 • 19:17
 • 21:03

Tomorrow:

 • 00:09
 • 00:49
 • 00:59
 • 01:06
 • 01:25
 • 04:17
 • 04:34
 • 04:57
 • 05:04
 • 05:08
 • 06:30
 • 19:06
 • 22:47
 • 23:33

HD

Today:

 • 00:04
 • 11:04
 • 11:17
 • 11:53
 • 13:22
 • 16:35
 • 19:03
 • 19:32
 • 20:45
 • 20:57

Tomorrow:

 • 00:32
 • 03:25
 • 03:46
 • 04:14
 • 04:29
 • 04:37
 • 05:07
 • 06:41
 • 10:28
 • 12:00
 • 20:03
 • 20:58
 • 22:07
 • 22:49

Tipy pre divákov

Položte pred vaše dieťa dva rozdielne druhy zeleniny alebo ovocia a pýtajte sa ho: „Čo to je?“ „Prečo je dobré papať pravidelne ovocie a zeleninu?“

Výchovný prínos

 • Rozvíja sa základná predstavitosť dieťatka, učí sa rozpoznávať rôzne druhy zeleniny a ovocia.
 • Developing vocabulary Recognizing and naming vegetables and fruits