Čarovné miesta domov

Farebné geometrické obrazce sa točia a hýbu spolu s príjemnou hudbou v pozadí.

SD

Today:

 • 02:16
 • 02:22
 • 03:18
 • 03:29
 • 03:45
 • 04:05
 • 07:02
 • 07:45
 • 08:01
 • 12:35
 • 20:32

Tomorrow:

 • 03:13
 • 03:40
 • 03:47
 • 15:33
 • 17:13
 • 17:33

HD

Today:

 • 03:45
 • 07:24
 • 07:48
 • 22:03
 • 22:17
 • 22:35

Tomorrow:

 • 03:30
 • 03:52
 • 15:09
 • 15:38
 • 17:16
 • 17:27
 • 17:42
 • 20:32

Tipy pre divákov

Vystrihnite z papiera dieťatku rôzne tvary, skúste ich nakresliť a popri tom ich pomenúvajte.

Výchovný prínos

 • Experiencing shapes, colours and music
 • Popisuje základné tvary, farby a hudbu.
 • Spoznávaním rôznych dopravných prostriedkov a spôsobov ako nimi cestovať sa dieťatku rozvíja základná predstavivosť.