Čarovné miesta domov

Farebné geometrické obrazce sa točia a hýbu spolu s príjemnou hudbou v pozadí.

SD

Today:

 • 02:15
 • 08:27
 • 09:31
 • 14:21
 • 15:04
 • 15:22
 • 16:59

Tomorrow:

 • 03:22
 • 03:41
 • 07:19
 • 07:30
 • 07:37
 • 12:04
 • 13:12

HD

Today:

 • 02:15
 • 02:57
 • 15:09
 • 15:23
 • 16:54
 • 17:11
 • 20:52

Tomorrow:

 • 03:29
 • 07:18
 • 07:34
 • 07:43

Tipy pre divákov

Vystrihnite z papiera dieťatku rôzne tvary, skúste ich nakresliť a popri tom ich pomenúvajte.

Výchovný prínos

 • Experiencing shapes, colours and music
 • Popisuje základné tvary, farby a hudbu.
 • Spoznávaním rôznych dopravných prostriedkov a spôsobov ako nimi cestovať sa dieťatku rozvíja základná predstavivosť.