Dieťatko Didy domov

Príbehy malých zvieratiek, ktoré hrou učia ako pomáhať jeden druhému.

Tipy pre divákov

Rozprávaním si upevňujete vzťah so svojím dieťatkom.

Výchovný prínos

  • Rozvíjanie sociálnych zručností a priateľských vzťahov.
  • Developing thinking and observational skills
  • Learning initial problem-solving and decision-making skills