• teraz:
  00:32
 • potom:
  00:35
 • teraz:
  00:32
 • potom:
  00:34

Indi domov

Spoznávajte život amerických indiánov a zažívajte s nimi všetky krásne dobrodružstvá

Tipy pre divákov

Menujtte s dieťatkom obejkty a zvieratká, ktoré vidí na obrazovke.

Výchovný prínos

 • Prežívaním rôznych dobrodružstiev sa stimulujú detské zmysly.
 • Stimulating senses
 • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností