Indi domov

Spoznávajte život amerických indiánov a zažívajte s nimi všetky krásne dobrodružstvá

Tipy pre divákov

Menujtte s dieťatkom obejkty a zvieratká, ktoré vidí na obrazovke.

Výchovný prínos

  • Prežívaním rôznych dobrodružstiev sa stimulujú detské zmysly.
  • Stimulating senses
  • Rozvoj myslenia a pozorovacích schopností