Mini melódie domov

Poďme sa spoznať najkrajšie anglické pesničky pre deti s našími obľúbenými postavami

Tipy pre divákov

Hrajte sa celý deň s dieťatkom a spievajte mu riekanky.

Výchovný prínos

  • Rozvíjajú sa hudobné schopnosti dieťatka, dieťatko si vytvára asociácie medzi zvukmi a hudobnými nástrojmi.