Mini melódie domov

Poďme sa spoznať najkrajšie anglické pesničky pre deti s našími obľúbenými postavami

SD

Today:

  • 02:49

Tomorrow:

  • 23:39

HD

Today:

  • 02:53
  • 09:45
  • 17:48
  • 17:55

Tipy pre divákov

Hrajte sa celý deň s dieťatkom a spievajte mu riekanky.

Výchovný prínos

  • Rozvíjajú sa hudobné schopnosti dieťatka, dieťatko si vytvára asociácie medzi zvukmi a hudobnými nástrojmi.
  • Developing musical skills
  • Learn new songs