Mini melódie domov

Poďme sa spoznať najkrajšie anglické pesničky pre deti s našími obľúbenými postavami

SD

Today:

 • 02:07
 • 05:50
 • 08:47
 • 09:21
 • 09:39
 • 09:42
 • 22:58
 • 23:01
 • 23:13

HD

Today:

 • 09:55
 • 09:58
 • 10:00
 • 13:50
 • 14:23
 • 18:02
 • 18:12
 • 23:05

Tipy pre divákov

Hrajte sa celý deň s dieťatkom a spievajte mu riekanky.

Výchovný prínos

 • Rozvíjajú sa hudobné schopnosti dieťatka, dieťatko si vytvára asociácie medzi zvukmi a hudobnými nástrojmi.
 • Developing musical skills
 • Learn new songs