• teraz:
  17:00
 • potom:
  17:02
 • teraz:
  17:00
 • potom:
  17:02

Monika a Rudy domov

Malé dievčatko, Monika, učí svojho papagája Rudyho napodobňovať zvuky mesta

SD

Today:

 • 05:50
 • 06:10
 • 08:37
 • 09:13
 • 10:04
 • 14:16
 • 18:15
 • 18:28
 • 19:19
 • 23:39
 • 23:50
 • 23:56

Tomorrow:

 • 02:35
 • 02:43
 • 02:53
 • 05:23
 • 05:53
 • 08:28
 • 08:37
 • 09:15
 • 19:14
 • 23:44

HD

Today:

 • 05:31
 • 08:26
 • 09:50
 • 14:29
 • 17:53
 • 18:22
 • 19:00
 • 20:27
 • 22:55
 • 23:45

Tomorrow:

 • 02:50
 • 03:06
 • 05:18
 • 05:24
 • 06:01
 • 08:25
 • 08:30
 • 08:37
 • 08:43

Tipy pre divákov

Identifikujte s dieťatkom zvieracie zvuky a pomôžte mu tým v rozvoji jeho sluchových schopností.

Výchovný prínos

 • Dieťa si uvedomuje rôzne tvary, objekty a zvuky v našom okolí.
 • Uvedomenie si rôznych zvukov okolo nás
 • Associating sounds to animals, objects or events