Monika a Rudy domov

Malé dievčatko, Monika, učí svojho papagája Rudyho napodobňovať zvuky mesta

SD

Today:

 • 02:18
 • 02:32
 • 03:04
 • 04:20
 • 05:19
 • 06:13
 • 09:32
 • 09:39
 • 10:04
 • 10:21
 • 10:30
 • 17:46
 • 17:56
 • 18:02
 • 18:10
 • 18:24
 • 20:01
 • 20:51

Tomorrow:

 • 00:15
 • 04:34
 • 16:08
 • 23:44

HD

Today:

 • 04:37
 • 04:57
 • 05:34
 • 09:16
 • 09:39
 • 13:57
 • 14:34
 • 18:14
 • 20:25
 • 21:34
 • 21:46
 • 22:59
 • 23:24
 • 23:36
 • 23:41
 • 23:50

Tomorrow:

 • 02:05
 • 02:33
 • 02:39
 • 02:46
 • 02:50
 • 03:00
 • 05:04
 • 10:01
 • 10:29
 • 14:16
 • 23:01
 • 23:52

Tipy pre divákov

Identifikujte s dieťatkom zvieracie zvuky a pomôžte mu tým v rozvoji jeho sluchových schopností.

Výchovný prínos

 • Dieťa si uvedomuje rôzne tvary, objekty a zvuky v našom okolí.
 • Uvedomenie si rôznych zvukov okolo nás
 • Associating sounds to animals, objects or events