• teraz:
  00:08
 • potom:
  00:10
 • teraz:
  00:08
 • potom:
  00:11

Náučný kútik domov

Náučný kútik

SD

Today:

 • 02:37
 • 05:50
 • 09:25
 • 09:42
 • 10:07
 • 13:41
 • 13:46
 • 14:01
 • 14:24
 • 18:05
 • 18:13
 • 18:18
 • 18:32
 • 18:44
 • 22:57
 • 23:02
 • 23:11
 • 23:14
 • 23:22
 • 23:29
 • 23:43
 • 23:47
 • 23:53

Tomorrow:

 • 02:09
 • 02:15
 • 02:23
 • 02:35
 • 02:43
 • 02:51
 • 03:02
 • 05:14
 • 05:21
 • 05:39
 • 05:48
 • 05:55
 • 06:04
 • 06:13
 • 08:22
 • 08:27
 • 13:40
 • 14:34

HD

Today:

 • 02:08
 • 02:55
 • 05:15
 • 05:24
 • 06:01
 • 08:37
 • 09:00
 • 09:26
 • 09:47
 • 13:41
 • 14:05
 • 14:12
 • 14:23
 • 17:51
 • 18:02
 • 18:07
 • 18:28
 • 18:39
 • 23:30
 • 23:55

Tomorrow:

 • 02:09
 • 02:17
 • 02:31
 • 02:36
 • 02:57
 • 03:02
 • 05:16
 • 05:22
 • 05:44
 • 05:51
 • 05:56
 • 06:01
 • 06:10
 • 06:14
 • 08:24
 • 08:28
 • 08:32
 • 09:21
 • 23:23

Tipy pre divákov

Deti sa učia rozpoznávať rôzne tvary podľa farby, veľkosti a tvaru približne vo veku 1,5 roka.

Výchovný prínos

 • Riešenie problému.
 • Identifying objects and their use in children’s lifes
 • Developing thinking and observational skills