Náučný kútik domov

Náučný kútik

SD

Today:

 • 02:06
 • 02:12
 • 05:17
 • 05:33
 • 05:56
 • 09:24
 • 09:45
 • 09:59
 • 10:12
 • 13:57
 • 14:33
 • 18:02
 • 18:39
 • 23:03
 • 23:23
 • 23:47
 • 23:53

Tomorrow:

 • 02:16
 • 02:48
 • 02:59
 • 05:17
 • 05:30
 • 05:40
 • 05:45
 • 06:05
 • 08:19
 • 08:25
 • 08:39
 • 08:48
 • 09:02
 • 09:17
 • 09:29
 • 09:46
 • 10:05
 • 13:52
 • 14:08
 • 14:17
 • 14:22
 • 17:39

HD

Today:

 • 02:43
 • 05:17
 • 09:01
 • 10:02
 • 10:12
 • 18:17
 • 18:36
 • 23:06
 • 23:09
 • 23:23
 • 23:50

Tomorrow:

 • 02:15
 • 02:20
 • 02:31
 • 02:38
 • 02:46
 • 02:59
 • 05:15
 • 05:28
 • 05:57
 • 06:11
 • 08:28
 • 08:46
 • 09:26
 • 09:36
 • 09:45
 • 09:50
 • 09:55
 • 10:00
 • 10:25
 • 13:44
 • 13:48
 • 13:56
 • 14:12
 • 14:31
 • 17:47
 • 18:08
 • 18:16
 • 18:21

Tipy pre divákov

Deti sa učia rozpoznávať rôzne tvary podľa farby, veľkosti a tvaru približne vo veku 1,5 roka.

Výchovný prínos

 • Riešenie problému.
 • Identifying objects and their use in children’s lifes
 • Developing thinking and observational skills