Nočný vietor domov

Bájne zvieratká, magické objekty cestujú počas noci na nafúkaných obláčikoch

SD

Today:

  • 20:23

Tomorrow:

  • 20:29

HD

Today:

  • 20:47

Tomorrow:

  • 20:15
  • 20:38

Tipy pre divákov

Prečítajte dieťatku rozprávku na dobrú noc. Hovorenie rozprávok stimuluje u dieťatka lásku ku knihám v neskoršom veku.

Výchovný prínos

  • Stimuluje detské zmysly, rozprávanie rozprávok pomáha dieťatku lepšie zaspať.