Nočný vietor domov

Bájne zvieratká, magické objekty cestujú počas noci na nafúkaných obláčikoch

Tipy pre divákov

Prečítajte dieťatku rozprávku na dobrú noc. Hovorenie rozprávok stimuluje u dieťatka lásku ku knihám v neskoršom veku.

Výchovný prínos

  • Stimuluje detské zmysly, rozprávanie rozprávok pomáha dieťatku lepšie zaspať.