Slnečna dedinka – Športové dni domov

Obyvatelia Slnečnej dedinky: pán Kozlík, Mývalia rodinka, Mačička, priateľské Prasiatko sa zúčastňujú športových dní.

SD

Today:

 • 16:02
 • 21:32
 • 22:37

Tomorrow:

 • 10:51
 • 12:28

HD

Today:

 • 11:43
 • 12:42
 • 12:50
 • 16:08

Tomorrow:

 • 11:24
 • 11:46
 • 11:54
 • 13:13

Tipy pre divákov

Vo veku 18 mesiacov začínajú deti s jednoduchými pohybovými aktivitami, ako je hádzanie, kopanie a lezenie. Do 3 rokoch sú deti schopné pokročilých fyzických aktivít ako je skákanie, balansovanie a preskakovanie. Cvičenia zvýšia schopnosť učiť sa, stimulujú duševný vývoj dieťaťa a napomáhajú lepšiemu spánku.

Výchovný prínos

 • Podpora pohybu a motorických schopností
 • Zvýšenie sily svalov a zmyslu pre rovnováhu
 • Rozvoj základnej koordinácie