• teraz:
  16:43
 • potom:
  16:46
 • teraz:
  16:43
 • potom:
  16:45

Tanec domov

Tri úžasné postavičky nás učia tancovať

SD

Today:

 • 03:24
 • 17:21
 • 19:45

Tomorrow:

 • 07:24
 • 07:55
 • 14:37
 • 16:56

HD

Today:

 • 03:29
 • 03:51
 • 19:16
 • 23:57

Tomorrow:

 • 07:24
 • 14:52
 • 15:19
 • 17:35

Tipy pre divákov

Zahrievajte sa tancovaním a podporujte tým rozvoj svalstva dieťatka.

Výchovný prínos

 • Tancovaním v dieťatku rozvíjate cit pre rytmus.
 • Encouraging musical hearing
 • Podporuje motorické a pohybové schopnosti, rozvíja sa hudobný sluch a rytmus dieťatka.