• teraz:
  00:12
 • potom:
  00:15
 • teraz:
  00:14
 • potom:
  00:17

Tanec domov

Tri úžasné postavičky nás učia tancovať

SD

Today:

 • 03:28
 • 03:38
 • 03:44
 • 08:07

Tomorrow:

 • 00:21
 • 03:32
 • 04:40
 • 14:40
 • 17:24
 • 17:35

HD

Today:

 • 00:01
 • 16:02

Tomorrow:

 • 03:52
 • 07:36
 • 10:56
 • 17:37

Tipy pre divákov

Zahrievajte sa tancovaním a podporujte tým rozvoj svalstva dieťatka.

Výchovný prínos

 • Tancovaním v dieťatku rozvíjate cit pre rytmus.
 • Encouraging musical hearing
 • Podporuje motorické a pohybové schopnosti, rozvíja sa hudobný sluch a rytmus dieťatka.