Tempo Giusto domov

Lola a Henry sa stretli, aby vám priniesli viac zábavy a vzali vás do čarovného sveta času. V ňom vám ukážu činnosti typické pre konkrétne časti dňa, uľahčia vám pochopiť plynutie času a preskúmať čas.

SD

Today:

 • 08:25
 • 10:46
 • 14:02
 • 15:11
 • 15:27
 • 20:15

Tomorrow:

 • 07:23
 • 07:59
 • 16:10
 • 17:57
 • 18:25

HD

Today:

 • 08:00
 • 10:09
 • 10:17
 • 15:44
 • 17:37
 • 19:08
 • 20:24

Tomorrow:

 • 11:11
 • 15:20
 • 16:59
 • 19:07
 • 20:37
 • 23:03
 • 23:42

Tipy pre divákov

Ak vaše dieťa prejavuje záujem o určovanie času, ukážte mu hračku hodín a nastavte na nich čas, ktorý vidíte v epizóde. Potom sa rozprávajte o tom, čo vaše dieťa zvyčajne o tomto čase robí.

Výchovný prínos

 • Učí pochopiť základné poznatky o čase.
 • Rozvoj matematických vedomostí.
 • Učí o sekvencii časových akcií.