• teraz:
  00:30
 • potom:
  00:32
 • teraz:
  00:29
 • potom:
  00:32

Teraz sa hráme domov

Hráme sa s nájznámejšími príslušníkmi a objektami v rodine: mama a otec, deti na ihrisku, kreslenie a maľovanie.

SD

Today:

 • 07:22
 • 07:41
 • 07:57
 • 08:15
 • 13:15
 • 14:48
 • 15:03
 • 15:12
 • 15:17
 • 15:25
 • 15:34
 • 16:48
 • 16:53
 • 16:58
 • 17:03
 • 17:08
 • 17:10
 • 17:12
 • 17:14
 • 17:16
 • 17:18
 • 17:20
 • 17:22
 • 17:24
 • 17:26
 • 17:29
 • 17:32
 • 17:35
 • 17:38
 • 17:41
 • 22:28

Tomorrow:

 • 00:13
 • 03:09
 • 03:14
 • 04:02
 • 07:25
 • 07:29
 • 07:46
 • 10:40
 • 17:07
 • 22:42

HD

Today:

 • 03:19
 • 03:31
 • 03:37
 • 03:47
 • 04:05
 • 04:23
 • 07:49
 • 07:58
 • 14:45
 • 15:01
 • 15:14
 • 15:20
 • 15:25
 • 16:13
 • 16:41
 • 16:49
 • 16:56
 • 16:58
 • 17:03
 • 17:10
 • 17:17
 • 17:22
 • 17:30
 • 17:32
 • 17:34
 • 17:36
 • 17:38
 • 17:41

Tomorrow:

 • 03:09
 • 03:12
 • 03:14
 • 03:16
 • 03:18
 • 03:21
 • 03:23
 • 03:25
 • 03:28
 • 07:54
 • 12:42
 • 14:41
 • 16:29
 • 17:42

Tipy pre divákov

Maľovanie a kreslenie pomaháju rozvíjať koordináciu očí a rúk.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie emocionálnych vzťahov: dieťa – rodič.
 • Introduction to non verbal stories & situations
 • Developing cognitive skills