• teraz:
  16:55
 • potom:
  16:58
 • teraz:
  19:57
 • potom:
  19:59

Teraz sa hráme domov

Hráme sa s nájznámejšími príslušníkmi a objektami v rodine: mama a otec, deti na ihrisku, kreslenie a maľovanie.

SD

Today:

 • 01:03
 • 03:10
 • 03:37
 • 03:49
 • 03:57
 • 04:03
 • 07:33
 • 07:48
 • 07:56
 • 08:16
 • 13:23
 • 13:27
 • 14:40
 • 14:46
 • 14:53
 • 14:56
 • 15:01
 • 15:09
 • 15:14
 • 15:19
 • 15:27
 • 15:32
 • 15:34
 • 15:36
 • 16:00
 • 16:41
 • 16:43
 • 16:46
 • 16:48
 • 16:50
 • 16:52
 • 16:55
 • 16:58
 • 17:00
 • 17:02
 • 17:05
 • 17:07

Tomorrow:

 • 00:54
 • 01:32
 • 04:59
 • 11:25
 • 15:22
 • 17:15
 • 21:44

HD

Today:

 • 02:06
 • 03:36
 • 04:01
 • 07:35
 • 07:38
 • 07:45
 • 08:02
 • 08:09
 • 08:17
 • 11:07
 • 14:42
 • 14:47
 • 14:52
 • 15:01
 • 15:06
 • 15:10
 • 15:16
 • 15:18
 • 15:20
 • 15:23
 • 15:25
 • 15:27
 • 15:29
 • 15:32
 • 15:35
 • 16:05
 • 16:41
 • 16:43
 • 16:45
 • 16:47
 • 16:50
 • 16:52
 • 16:55
 • 16:57
 • 17:00
 • 17:02
 • 17:30

Tomorrow:

 • 00:11
 • 06:18
 • 07:26
 • 07:47
 • 08:08
 • 12:50
 • 14:44
 • 17:09
 • 17:31
 • 17:38
 • 22:16

Tipy pre divákov

Maľovanie a kreslenie pomaháju rozvíjať koordináciu očí a rúk.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie emocionálnych vzťahov: dieťa – rodič.
 • Introduction to non verbal stories & situations
 • Developing cognitive skills