Tvarovanie domov

Usmievajúce sa, rozkošné geometrické tvary sa predstavujú prostredníctvom vytvárania najrôznejších obrazcov.

SD

Today:

 • 02:37
 • 03:02
 • 05:47
 • 09:03
 • 13:36
 • 13:55
 • 14:03
 • 16:24
 • 16:38
 • 17:51
 • 18:10
 • 18:18
 • 18:25
 • 19:21
 • 19:47
 • 20:12
 • 23:06
 • 23:11
 • 23:16
 • 23:36

Tomorrow:

 • 00:23
 • 02:05
 • 02:26
 • 03:02
 • 05:33
 • 05:38
 • 05:43
 • 05:48
 • 06:00
 • 06:08
 • 08:34
 • 08:42
 • 08:57
 • 09:09
 • 09:21
 • 09:26
 • 09:31
 • 09:37
 • 09:48
 • 10:11
 • 10:21
 • 13:38
 • 13:44
 • 13:56
 • 14:20
 • 14:27
 • 20:43

HD

Today:

 • 03:01
 • 05:58
 • 10:08
 • 15:46
 • 16:22
 • 17:57
 • 18:05
 • 21:26
 • 23:31
 • 23:39

Tomorrow:

 • 02:41
 • 03:04
 • 05:21
 • 05:26
 • 05:42
 • 05:50
 • 06:04
 • 06:13
 • 08:50
 • 09:12
 • 09:17
 • 09:29
 • 09:47
 • 10:02
 • 10:11
 • 10:17
 • 13:38
 • 14:07
 • 14:10
 • 14:20
 • 14:29
 • 14:33
 • 17:53
 • 18:02
 • 18:05
 • 18:11
 • 18:33
 • 18:38
 • 18:43
 • 21:13
 • 21:26
 • 22:59
 • 23:04
 • 23:09
 • 23:13

Tipy pre divákov

Menujte tvary, ktoré sa hýbu a pomôžte dieťatku menovať ich tiež. Pohybovanie sa rôznych tvyrov z jedného miesta na druhé podporuje flexibilné myslenie a kreativitu dieťatka.

Výchovný prínos

 • Rozpoznávanie tvarov, farieb a hudby, podporuje rozpoznávacie schopnosti a myslenie.
 • Experiencing shapes, colours and music
 • Developing image recognition and creative skills