• teraz:
  15:56
 • potom:
  15:59
 • teraz:
  19:57
 • potom:
  19:59

Život v meste domov

Rozoznávame miesta, autá, ľudí a zvieratá v každodennom rytme mesta.

SD

Today:

 • 01:43
 • 06:53
 • 11:45
 • 13:03

HD

Today:

 • 06:48
 • 18:55

Tomorrow:

 • 21:57
 • 22:21

Tipy pre divákov

Deti v predškolskom veku môžu spoznávať objekty na základe verbálnych a vizuálnych indícií.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie sociálnych vedomostí.
 • Introducing toddlers to basic objects and the right way to use them
 • Learning about the places and objects of everyday life