Život v meste domov

Rozoznávame miesta, autá, ľudí a zvieratá v každodennom rytme mesta.

SD

Today:

 • 01:43
 • 02:16
 • 06:41
 • 22:16

Tomorrow:

 • 01:29
 • 02:22

HD

Today:

 • 01:33
 • 02:59

Tomorrow:

 • 01:38
 • 02:46

Tipy pre divákov

Deti v predškolskom veku môžu spoznávať objekty na základe verbálnych a vizuálnych indícií.

Výchovný prínos

 • Rozvíjanie sociálnych vedomostí.
 • Introducing toddlers to basic objects and the right way to use them
 • Learning about the places and objects of everyday life