Život v meste domov

Rozoznávame miesta, autá, ľudí a zvieratá v každodennom rytme mesta.

HD

Tomorrow:

  • 11:39
  • 13:09

Tipy pre divákov

Deti v predškolskom veku môžu spoznávať objekty na základe verbálnych a vizuálnych indícií.

Výchovný prínos

  • Rozvíjanie sociálnych vedomostí.
  • Introducing toddlers to basic objects and the right way to use them
  • Learning about the places and objects of everyday life